Gilde Sint Agatha Boekel

Doelstelling

BROEDERSCHAP, TROUW met een sociale houding .

Het gilde Sint Agatha Boekel heeft een doelstelling. Een gildebroeder of gildezuster heeft respect en is trouw aan zijn mede-gildebroeders en zusters. Deze doelstelling wordt als vereniging en individueel uitgedragen in de dorpsgemeenschappen van de gemeente Boekel. Naar buiten trachten de gildeleden dit uit te dragen door zich individueel in te zetten voor verenigingen en individuele personen. 

No images