Gilde Sint Agatha Boekel

In memoriam gildelid Piet van Velthoven

downloadPiet v. Velthoven 1 kopieMonseigneur Piet v. Velthoven (91)Overleden 6 november 2017 Niet geheel onverwacht is onze gildebroeder en oud-pastoor van Venhorst overleden. Gildebroeder Piet had het gilde hoog in zijn vaandel. Trots als hij was wanneer het gilde Sint Agatha aantrad t.g.v. het St.Jozefdag  en de gilde-mis mee opfleurde. Na ruim 30 jaar in Venhorst als pastoor zijn ambt vervulde moest hij de laatste jaren vanwege zichtproblemen zijn ambt neerleggen. Na 2015 bleef hij toch in zijn geliefde pastorie in Venhorst wonen.. De laatste weken van zijn leven verbleef hij in een zorgcentrum in Schaijk, waar hij is overleden. Zijn gildebroeders hebben hem een stijlvolle begravenis kunnen bezorgen.

In memoriam Jan van Sleeuwen

Jan van Sleeuwen ( 06-06-1939---12-05-2016 )

Jan v. Sleeuwen 2016

Jan was lid van het gilde Sint Agatha Boekel vanaf het ontslapen in het jaar 2006 tot heden.

Bij alle activiteiten was Jan present en waar nodig kon je op hem rekenen met raad en daad. Hij was een trouwe bezoeker van de inloopavonden in de gildekamer waar alle nieuwtjes uitgewisseld werden. Op alle gilde-vergaderingen maakte Jan gebruik van de rondvraag om op een positief-kritische manier zijn mening te ventileren over allerlei zaken die naar zijn mening om aandacht vroegen in het belang van het gilde of de gemeenschap Boekel.

Lees meer...

In memoriam Jan Biemans

Jan Biemans ( 24-07-1939---27-08-2015 )

Overleden 27 augustus 2015 in de leeftijd van 76 jaar

Gilde Sint Agatha Boekel is ontslapen in het jaar 2006.

Jan was een van de initiatiefnemers en mede vanwege zijn vele kontakten en een dosis doorzettingsvermogen kwam het gilde tot een heroprichting.

Jan was lid vanaf 2006 tot heden.

Bij tal van activiteiten was Jan present en liet zich nooit onbetuigd maar was krachtig in een stimulerende ondersteuning op moreel, financieel en uitvoerend vlak.

Lees meer...

In memoriam Piet Loogman

Piet Loogman. ( 04-05-1939---22-07-2015 )

Overleden 22 juli 2015 in de leeftijd van 76 jaar.Piet Loogman St Achtendag 2008 032

Piet was lid van het gilde Sint Agatha Boekel vanaf het ontslapen in het jaar 2006.
Hij was direct met hart en ziel betrokken bij het gildegebeuren van de Historische Brabantse Gilden in het algemeen en van het Boekelse gilde in het bijzonder.

Bij alle activiteiten was Piet present en zodra er een gelegenheid was liet Piet op zijn eigen wijze en breedsprakig zijn mening horen.

Al snel werd hij binnen het gilde als Archivaris benoemd. In deze functie was hij onder andere verantwoordelijk adviseur aan de Hoofdman en Overheid over de reglementen en ceremoniƫle protocollen en de naleving daarvan.

Lees meer...

In memoriam Wim Kuitert

Wim Kuitert ( 15-08-1953---29-01-2014 )

Wim Kuitert, gestorven op 29 januari 2014 in de leeftijd van 61 jaar.Wim Kuitert St Achtendag 2008

Wim was binnen het gilde, sinds het ontslapen in 2006 tot heden een zeer gewaardeerd lid. Zijn passie voor discipline, trouw en veiligheid was voor ons een voorbeeld alhoewel dit volgens Wim veel beter kon en moest. Zijn niet aflatende oproep en voorbeeld om zich gedisciplineerd in perfect gelid te presenteren tijdens gildeoptochten waren kenmerkend voor Wim. Zijn uitstraling en trots voor zijn gildebeleving binnen ons gilde kwam sterk naar buiten wanneer hij als "PIEKANIER "de daarbij behorende taken uitvoerde. Indrukwekkend was zijn niet aflatende, urenlange, bewaking en escorte van de nieuwe Gildekoning en Koningin op de jaarlijkse dag van het koning schieten.

 

No images