Gilde Sint Agatha Boekel

Interne Competitie Gildekampioen

Gilde St Agatha Boekel

Schieten interne competitie voor “Gildekampioen 2019”

 • Elk gildelid mag meedoen.
 • Er zijn 7 wedstrijden waarvan de beste 6 meetellen voor de einduitslag.
 • Per avond/middag mag men één wedstrijd schieten. Er mag één wedstrijd worden ingehaald op de reserve avond van 10 september. Een wedstrijd vooraf schieten mag niet. De finalewedstrijd op zaterdag 14 september mag niet worden ingehaald.
 • Indien een wedstrijd door slecht weer of een andere reden niet door kan gaan, dan wordt deze in principe op dinsdag 10 september om 18.00 uur ingehaald (reserve avond).
 • Elke wedstrijd bestaat uit 15 schoten op 3 masten (3 x 5) met schijven 1x 8cm en 2x 7cm.
 • Op elke mast worden 5 schoten gelost.
 • Op alle drie de masten is een proefschot toegestaan.
 • De finale wordt geschoten op zaterdagmiddag 14 september vanaf 14.00 uur. Alle schutters worden geacht aanwezig te zijn bij deze finale.
 • De uitreiking van het wisselschild, nu nog om de hals van Thijs Sanders, is op

dinsdag 5 november tijdens de vriendenavond.

 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de schietcommissie.

Wedstrijd schema 2019 :

 1. maandag 19 augustus vanaf 18.00 uur
 2. dinsdag 20 augustus vanaf 18.00 uur
 3. maandag 26 augustus vanaf 18.00 uur
 4. maandag 2 september vanaf 18.00 uur
 5. dinsdag 3 september vanaf 18.00 uur
 6. maandag 9 september vanaf 18.00 uur
 7. dinsdag 10 september vanaf 18.00 uur: reserve avond + inloopavond
 8. zaterdag 14 september vanaf 14.00 uur: finale schieten en, indien nodig, afkampen.

          

           dinsdag 5 november tijdens de vriendenavond: uitreiking wisselschild                Gildekampioen 2019”

          

De schietcommissie gilde St. Agatha Boekel

No images