Gilde Sint Agatha Boekel

Deken 2019

Nwe Deken 2019 2Op 3 februari 2019, de viering van Sint Achtendagh, heeft gilde Sint Agatha een nieuwe Deken kunnen verwelkommen. In de namiddag trok het gilde op naar De Eiken in Boekel. Aangekomen op nummer 4 gaf de hoofdman, Jos Huijben, een commando waarop de stoet tot stilstand kwam en ging aanbellen samen met de koning en koningin. De familie was in het geheim voorbereid zodat de heer des huizes stralend naar buiten kwam vergezeld van zijn familieleden. Nadat aan alle voorschriften van het gilde-protocol was voldaan was het gilde Sint Agatha in Boekel een deken rijker met de naam: Frans van Berloo. Na de gebruikelike nuttiging van een Bitterke met roggebrood en zult vertrok de de gildestoet met in zijn midden de nieuwe deken en zijn vrouw richting het gildehuis aan de Waterval in Boekel. Dit vergde nogal wat meer tijd dan aanvankelijk ingepland omdat bij de familie Leenen en bij de familie van den Elzen de stoet werd verrast met een hartversterker. Nadien kon met een heerlijk feestmaal en een ruime nazit de Sint Achtendagh besloten worden.  

Huldiging Peter van Hees

Peter v. Hees Landjuweel 20171633 kopieTijdens de H. Mis op St. Cecilia dag worden 4 zangers van het Sint Agathakoor onderscheiden waaronder gildebroeder Peter v Hees. Hij heeft al 40 jaar zijn stem gegeven aan dit koor. Een delegatie van de overheid is aanwezig tijdens de prachtig gezongen H. Mis en feliciteert Peter na afloop namens alle gildeleden.

Clubkampioen kruisboogschieten 2018

Tijdens de vriendenavond op 12 november 2018 werd Thijs Sanders gehuldigd als Clubkampioen kruisboogschieten 2018. Arie Kimmenade en Jan Oerlemans werden respectievelijk 2e en 3e tijdens deze wedstrijden. Thijs kreeg de eer om het Wisselschild, geschonken door wijlen Jan Biemans, omgehangen door een familielid van de familie Biemans. Alle 3 prijswinnaars ontvingen nog een mooi gevuid levensmiddelenpakket. Op de foto de trotse winnaar gildebroeder Thijs

 

2018 11 12 Vriendenavond en kampioen thijs 11 kopieMaria van den Elzen 90 jaar

Maria v.d. Elzen vendelgroet 90 jaar 9 10 2018 6Gilde St. Agatha verrast gildezuster Maria v.d. Elzen.

Na het diner op 9 oktober in Nia Domo geniet Maria v.d. Elzen, samen met haar familie en vrienden, van haar 90 ste verjaardagsfeest.

Dan worden de deuren in het restaurant geopend en treedt gilde Sint Agatha met vliegend vaandel en slaande trom aan.

Blij verrast worden Maria en haar feestgangers buiten verwacht voor een speciale vendelgroet.

De hoofdman van het gilde, Jos Huijben, feliciteert haar namens het gilde en memoreert dat deze speciale vendelgroet gildezuster Maria aangeboden krijgt, omdat zij al een lange tijd niet meer kan deelnemen aan de gildeactiviteiten. Vandaar dat het gilde haar de hoogste eer brengt met een vendelgroet. Daarna bieden Koning Jan Leenders en Koningin Petra Maria een bloemetje aan.

Na de vendelgroet en de felicitaties werd er onder het genot van een kopje koffie nog even lekker nagebuurt.

Lintje voor Jan van Bergen

DSC06876 001.jpgDSC06887 001.jpgDSC06878 001.jpg

 

 

 

 

 

Gildebroeder Jan van Bergen werd op 26 april jl. blij verrast met een onderscheiding van Zijne Koninklijke Hoogheid Koning Alexander voor het vele vrijwilligerswerk dat hij verricht. 's Avonds toog het voltallige gilde naar Venhorst om hem, voor zijn woning, een vendelgroet te brengen. Daarna bood hij alle gildebroeders en gildezusters een oranje bitter aan. Het gilde feliciteert Jan met deze mooie onderscheiding.

 

 

 

 

Koning 2018

koning Jan L. 1.jpgZondag 8 april jl., tijdens het jaarlijkse koningschieten, schoot gildebroeder Jan Leenders zich tot Koning van gilde Sint Agatha Boekel. 
Hij koos zijn vrouw Petra als Koningin, die zich eerder op de dag als Barones van het gilde had geschoten. 
Zij waren al eerder het koningspaar in 2008 en 2009.
Op maandagdagavond 16 april vanaf 20.00 uur is er in het gildehuis aan de Waterval 3a (nabij het sportpark) een receptie voor het Koningspaar.

Trip naar Gouda en Den Haag

2018 03 14 Gilde in Gouda en den Haag 2e kamer 202018 03 14 Gilde in Gouda en den Haag 2e kamer 33

Op woensdag 14 maart 2018 heeft het gilde Sint Agatha Boekel een bezoek gebracht aan de 2e kamer in Den Haag. Het gezelschap bestond uit gildeleden en vrienden met hun partners.

Dit bezoek was op uitnodiging van het CDA en ook de rondleiding werd door vertegenwoordigers van het CDA goed en zeer informatief verzorgd terwijl ook de inwendige mens niet vergeten werd.

Ook een kort bezoek aan het centrum van Gouda met een mars over het stadsplein met het Oude Stadhuis was de moeite waard.

De deelnemers hebben een plezierige trip meegemaakt op deze zonnige dag waarbij het afsluitende diner de kers op de taart was.

De foto.s links en rechts geven een korte blik van de groep . Links voor het Oude Stadhuis in Gouda en rechts bij aankomst op het Binnenhof.

NL Doet 2018

IMG 20180310 121637 kopieOok dit jaar heeft het gilde meegedaan aan de actie van het Oranje Fonds "NL-Doet ". De organisatie MEMO ( Mensen & Mogelijkheden) uit Boekel had gevraagd om hulp bij het opknappen van hun gebouw. Het was nodig om enkele ruimten op te pimpen. Onder aanvoering van Jan Oerlemans met ondersteuning van Peter van Hees,   Frits Koolen en Jan Leenders werd deze klus met grote inzet en vakkundig geklaard.

Deken 2018

Nieuwe Deken Ron

receptie Ron 18 web.jpgOmdat Ron Dobbelaar, de Nieuwe Deken van gilde St. Agatha, tijdens St. Achtendagh ziek was, is hij op maandag 19 februari alsnog door de Hoofdman geïnstalleerd. Na de installatie werd hem buiten een vendelgroet gebracht. In het gildehuis werd hij door de gildeleden en andere belangstellenden gefeliciteerd. Daarna was het een zeer gezellig samenzijn en werd er een toost op de nieuwe deken uitgebracht.

Het gilde wenst hem veel plezier en broederschap binnen de vereniging.

Cor van den Elsen ge-eerd met Lintje

DSC05699 kopie.jpgDSC05718 kopie.jpgGildebroeder Cor van den Elsen werd op 31 december j.l. verrast met een onderscheiding van zijne Hoogheid Koning Alexander. Cor was aan zijn laatste dag als kassier van het Boerenbondmuseum aan het werk toen plotseling zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen aangevuld met vele familie-leden begeleid door burgemeester Pierre Bos en het gilde uit Boekel ten tonele verschenen. Totaal beduusd onderging Cor deze huldiging voor het vele werk wat hij voor het Boerenbondsmuseum, voor het gilde en voor zijn diensten aan de parochie Sint Agatha in Boekel. Nadat de burgemeester hem de versierselen had opgespeld , de oorkonde aangereikt en natuurlijk zijn vrouw een mooi bloemstuk overhandigd had volgde een vendelgroet van zijn gildebroeders. Cor PROFICIAT!

No images