Agenda Gilde-Activiteiten

Laatste aanpassing per 23 juni 2021 !!!

Activiteitenagenda 2021 gilde Sint Agatha

 

Fietstocht : zondag 18 juli 2021 LET OP) Deze fietstocht wordt wellicht vervangen door een feestelijke Ontmoetingsnamiddag voor Leden en Vrienden. Aanvang 14.00 uur met een borrel of glaasje afsluitend met een BBQ. Nader bericht volgt.

Kermistoernooi Kruisboogschieten : zaterdag 31 juli. Toernooi voor kruisboogschutters uit de regio bij het gildehuis; Waterval 3a, Boekel. Inschrijven vanaf 13.00 u. Gratis toegankelijk voor publiek.

BoeCult 29 augustus 2021: Opluisteren H.Mis. (ovb. Uitnodiging wordt verwacht)

 

Zondagmiddag 5 september: Schietclinic van een familie.

Woensdag 8 september : Inzegening van de Lourdesgrot (feest van Maria Geboorte). We brengen na de H. Mis van 19.00 uur een vendelgroet om de H. Maria te vereren.

Zaterdagmiddag 11 september:  Finale Interne Competitie Kruisboogschieten.

Zondag 19 september: Federatietoernooi Lieshout. (ovb. de deelneming van Jan van Bergen en Peter van Hees.

Maandag 20 september: Ledenvergadering.

Kofferbakverkoop: zondag 26 september van 9.00 u tot 15.00 u op terrein Waterval 3a, Boekel (zie https://www.agathagilde.nl/kofferbakverkoop)

Ledenvergadering Gilde: maandag 20 september 2021. 

 

 

 
 
 
 

Back to top button