Gilde Sint Agatha Boekel

In memoriam Maria van den Elzen

2019 Uitvaart Maria vd Elzen.jpgMaria v.d. ElzenOp vrijdag 22 november 2019 is onze zeer gewaardeerde gildezuster Maria van den Elzen- Jansen  op 91- jarige leeftijd overleden.

Maria was vanaf de heroprichting in 2006 lid van ons gilde.

In 2011 schonk Maria een prachtig zilveren schild met daarop de afbeelding van de boerderij waar ze was geboren en opgroeide.

Op 29 november 2019 heeft het gilde met gilde-eer afscheid genomen van hun gildezuster.

In memoriam Piet van Velthoven

downloadPiet v. Velthoven 1 kopie

Hierbij het in memoriam uitgesproken door de hoofdman van het Gilde Sint Agatha Gildebroeder Jos Huijben.

Vandaag spreken wij de naam Gildebroeder Mgr: P.v.Velthoven met grote eerbied uit.

Met pijn in ons hart,maar met een lach aan de herinnering denken wij als gilde met vreugde aan hem terug.

Wij denken aan hem als een stevige roker,en als liefhebber van een goed glas wijn.

Als een gebiedend spreker met een bijzonder krachtige mooie welluidende baritonstem droegen zijn woorden gemakkelijk door tot in de verste hoeken van zijn kerk. En ieder zorgvuldig gekozen woord plantte hij als een zaadje in de vezels van de ziel van elke kerkganger.

Onze gildebroeder Mgr: Piet was een Chevalier de elegance. Hij kruiste graag de degens met die tegenstanders welke hem ook konden pareren.

De wereldlijke macht was zijn favoriete tegenstander. Het was niet de overwinning of het gelijk,maar veelmeer de passie wat voor hem kleur bracht in zijn leven. Dat was zijn innerlijk naast Priester ook strijder maar altijd met respect en eerbied voor zijn tegenstander  

Onze gildebroeder Mgr: Piet was zeer vereerd met het lidmaatschap van de guld zoals hij het noemde.

Gestorven in het harnas neemt het Sint Agathagilde uit Boekel afscheid van hun gildebroeder: En brengen hem met gildeeer naar zijn laatste rustplaats

Met waardering voor wat hij zei.

Met respect voor wat hij deed .

Met eerbied voor wie hij was.

Gildebroeder Piet au revoir.

 

In memoriam Jan van Sleeuwen

Jan van Sleeuwen ( 06-06-1939---12-05-2016 )

Jan v. Sleeuwen 2016

Jan was lid van het gilde Sint Agatha Boekel vanaf het ontslapen in het jaar 2006 tot heden.

Bij alle activiteiten was Jan present en waar nodig kon je op hem rekenen met raad en daad. Hij was een trouwe bezoeker van de inloopavonden in de gildekamer waar alle nieuwtjes uitgewisseld werden. Op alle gilde-vergaderingen maakte Jan gebruik van de rondvraag om op een positief-kritische manier zijn mening te ventileren over allerlei zaken die naar zijn mening om aandacht vroegen in het belang van het gilde of de gemeenschap Boekel.

Lees meer...

In memoriam Jan Biemans

Jan Biemans ( 24-07-1939---27-08-2015 )

Overleden 27 augustus 2015 in de leeftijd van 76 jaar

Gilde Sint Agatha Boekel is ontslapen in het jaar 2006.

Jan was een van de initiatiefnemers en mede vanwege zijn vele kontakten en een dosis doorzettingsvermogen kwam het gilde tot een heroprichting.

Jan was lid vanaf 2006 tot heden.

Bij tal van activiteiten was Jan present en liet zich nooit onbetuigd maar was krachtig in een stimulerende ondersteuning op moreel, financieel en uitvoerend vlak.

Lees meer...

In memoriam Piet Loogman

Piet Loogman. ( 04-05-1939---22-07-2015 )

Overleden 22 juli 2015 in de leeftijd van 76 jaar.Piet Loogman St Achtendag 2008 032

Piet was lid van het gilde Sint Agatha Boekel vanaf het ontslapen in het jaar 2006.
Hij was direct met hart en ziel betrokken bij het gildegebeuren van de Historische Brabantse Gilden in het algemeen en van het Boekelse gilde in het bijzonder.

Bij alle activiteiten was Piet present en zodra er een gelegenheid was liet Piet op zijn eigen wijze en breedsprakig zijn mening horen.

Al snel werd hij binnen het gilde als Archivaris benoemd. In deze functie was hij onder andere verantwoordelijk adviseur aan de Hoofdman en Overheid over de reglementen en ceremoniƫle protocollen en de naleving daarvan.

Lees meer...

In memoriam Wim Kuitert

Wim Kuitert ( 15-08-1953---29-01-2014 )

Wim Kuitert, gestorven op 29 januari 2014 in de leeftijd van 61 jaar.Wim Kuitert St Achtendag 2008

Wim was binnen het gilde, sinds het ontslapen in 2006 tot heden een zeer gewaardeerd lid. Zijn passie voor discipline, trouw en veiligheid was voor ons een voorbeeld alhoewel dit volgens Wim veel beter kon en moest. Zijn niet aflatende oproep en voorbeeld om zich gedisciplineerd in perfect gelid te presenteren tijdens gildeoptochten waren kenmerkend voor Wim. Zijn uitstraling en trots voor zijn gildebeleving binnen ons gilde kwam sterk naar buiten wanneer hij als "PIEKANIER "de daarbij behorende taken uitvoerde. Indrukwekkend was zijn niet aflatende, urenlange, bewaking en escorte van de nieuwe Gildekoning en Koningin op de jaarlijkse dag van het koning schieten.

 

No images