In Memoriam

In memoriam Jan Biemans

Jan Biemans ( 24-07-1939—27-08-2015 )

Overleden 27 augustus 2015 in de leeftijd van 76 jaar

Gilde Sint Agatha Boekel is ontslapen in het jaar 2006.

Jan was een van de initiatiefnemers en mede vanwege zijn vele kontakten en een dosis doorzettingsvermogen kwam het gilde tot een heroprichting.

Jan was lid vanaf 2006 tot heden.

Bij tal van activiteiten was Jan present en liet zich nooit onbetuigd maar was krachtig in een stimulerende ondersteuning op moreel, financieel en uitvoerend vlak.

 

In het oog springend was :

Het schenken van het functioneel zilver van de Overdeken.

Het schenken van een zilveren wisselschild voor de kruisboogschutters van ons gilde waar jaarlijks met animo om gestreden wordt.

Dit zijn natuurlijk mooie en nodige zaken voor een vereniging maar Jan hebben we ook leren kennen op het meer principiële vlak van het gildewezen, nl:

Broederschap, eenheid, vriendschap en respect voor de medemens.

Zijn ideële visie was een gilde met gemeenschapszin als onontbeerlijke en noodzakelijke eigenschap voor het bestaansrecht van het gilde binnen de gemeente Boekel. 

Bij elke gelegenheid die zich voordeed nam Jan de kans waar om te pleiten voor saamhorigheid, eendrachtige samenwerking en inzet zowel binnen het gilde als ook bij maatschappelijke ondersteuning buiten het gilde.

Jan straalde uit : Trouw aan God, Koning en Vaderland!

Zijn grote trots was dat zijn schoondochter en een kleinkind, met een actieve instelling, toetraden tot het gilde.

Wij zullen Jan ook herinneren als een gildebroeder die genoot van het samenzijn met een hapje, een drankje afgewisseld met zijn onafscheidelijke sigaret:

EEN LEVENSSTIJL van een rechtgeaarde Bourgondiër.

Het gilde Sint Agatha is dankbaar dat zij met GILDE-EER afscheid mocht nemen van Gildebroeder Jan Biemans.

 Beste Jan,  je was een waardige gildebroeder!!

Dank je wel en vaarwel!!

 

Show More
Back to top button