In Memoriam

In memoriam Piet Loogman

Piet Loogman. ( 04-05-1939—22-07-2015 )

Overleden 22 juli 2015 in de leeftijd van 76 jaar.Piet Loogman St Achtendag 2008 032

Piet was lid van het gilde Sint Agatha Boekel vanaf het ontslapen in het jaar 2006.
Hij was direct met hart en ziel betrokken bij het gildegebeuren van de Historische Brabantse Gilden in het algemeen en van het Boekelse gilde in het bijzonder.

Bij alle activiteiten was Piet present en zodra er een gelegenheid was liet Piet op zijn eigen wijze en breedsprakig zijn mening horen.

Al snel werd hij binnen het gilde als Archivaris benoemd. In deze functie was hij onder andere verantwoordelijk adviseur aan de Hoofdman en Overheid over de reglementen en ceremoniële protocollen en de naleving daarvan.

Zijn niet aflatende en indrukwekkende kennis over voorgeschreven wapenheraldiek, indeling in kwartieren en kleurgebruik heeft zijn vruchten afgeworpen in officiële certificering van het gildewapen en het koningswapen van onze vereniging. Dit komt ook tot uiting in het naambord van ons gilde wat hier voor het altaar staat.
Het was voor hem dan ook een grote eer om dit naambord te dragen, voorop in de gildestoet, wanneer wij uittrokken bij tal van gelegenheden. Zijn trots was zo groot dat hij soms alle protocollen vergat en zwaaiend naar het publiek, in zijn eigen maat marcherend meters voor de stoet liep.

Soms tot wanhoop van de hoofdman die Piet niet in het gareel kreeg.
Bij aanvang van zijn lidmaatschap heeft Piet een eed van trouw aan Kerk, Koning en Vaderland afgelegd. Trouw was hij zeker ook op godsdienstig gebied. Piet heeft samen met zijn zus aan diverse Gildebedevaarten deelgenomen waarvan Catania en Rome wel het meest in het oog sprongen.
Piet had een voorkeur om kostbaarheden te gebruiken. Wellicht was dat mede de oorzaak dat hij een vriendin van het gilde adviseerde om 2 oude en gewijde kelken voor de kerkdiensten te behouden en te blijven gebruiken. Mede door zijn invloed zijn deze kostbaarheden aan het gilde geschonken en zijn in deze viering gebruikt.
Het heeft er ook toe geleid dat hij met toestemming van zijn kinderen de familie-juwelen heeft geschonken aan het gilde en deze heeft laten verwerken in de kroon van onze koningin. Hiermede heeft hij met vooruitziende blik de herinnering aan Piet bij zijn gilde tastbaar vastgelegd
Familie Loogman: het gilde sint Agatha Boekel is dankbaar dat zij met GILDE-EER afscheid van onze broeder Piet hebben mogen nemen.

Beste gildebroeder Piet je was een waardige gildebroeder
Dank je wel en vaarwel.

Show More
Back to top button