In Memoriam

In memoriam Wim Kuitert

Wim Kuitert ( 15-08-1953—29-01-2014 )

Wim Kuitert, gestorven op 29 januari 2014 in de leeftijd van 61 jaar.Wim Kuitert St Achtendag 2008

Wim was binnen het gilde, sinds het ontslapen in 2006 tot heden een zeer gewaardeerd lid. Zijn passie voor discipline, trouw en veiligheid was voor ons een voorbeeld alhoewel dit volgens Wim veel beter kon en moest. Zijn niet aflatende oproep en voorbeeld om zich gedisciplineerd in perfect gelid te presenteren tijdens gildeoptochten waren kenmerkend voor Wim. Zijn uitstraling en trots voor zijn gildebeleving binnen ons gilde kwam sterk naar buiten wanneer hij als “PIEKANIER “de daarbij behorende taken uitvoerde. Indrukwekkend was zijn niet aflatende, urenlange, bewaking en escorte van de nieuwe Gildekoning en Koningin op de jaarlijkse dag van het koning schieten.

 

Show More
Back to top button