Interne Competitie 2021

Gilde St Agatha Boekel

De strijd om de GILDEKAMPIOEN 2021″

Schieten  interne competitie voor “Gildekampioen 2021”

De competitie, die begint op woensdag 28 april.

 • In principe is het schieten op woensdagavond vanaf 18.00 uur.
 • Alleen gildeleden schieten voor de titel “GILDEKAMPIOEN 2021” met het bijbehorende wisselschild.
 • De overige schutters zoals Dekens, vrienden van het gilde, gildebroeders uit Gemert en inwoners van Boekel schieten een eigen competitie. Voor deze categorie zijn aparte prijzen beschikbaar.
 • Jeugd van 12 jaar of ouder mag alleen mee schieten onder begeleiding.
 • In totaal zijn er 12 individuele wedstrijden die allen meetellen voor het eindresultaat.
 • Indien men een woensdagavond wel wil schieten, maar de wedstrijd niet mee wil laten tellen, moet dit vóór de wedstrijd aan de schietcommissie worden meegedeeld.
 • Vóór zaterdag 11 september moet men 11 wedstrijden hebben geschoten, zodat men met de finale op zaterdag 11 september ieder nog één wedstrijd moet schieten.
 • Per avond mag men maximaal twee wedstrijden schieten.
 • Elke wedstrijd bestaat uit 15 schoten op 3 masten (3 x 5) met schijven van 8-7-7 cm.
 • Op elke mast worden 5 schoten gelost; op alle drie de masten is een proefschot toegestaan.
 • Is het op een avond/middag slecht weer dan wordt de wedstrijd verzet naar een reservedatum, vast te stellen door de schietcommissie.
 • De laatste finalewedstrijd voor elke schutter wordt verschoten op zaterdagmiddag 11 sept. om 14.00 uur. Alle schutters worden geacht aanwezig te zijn bij deze finale.
 • De uitreiking van het wisselschild volgt later.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de schietcommissie.

 

Wedstrijd schema 2021

 • De competitie, die begint op woensdag 28 april.
 • Elke woensdagavond t/m woensdag 8 september vanaf 18.00 uur.
 • Finale: zaterdag 11 september

  Schietcommissie gilde St. Agatha Boekel

 

Back to top button