Uncategorized

Interne Competitie Gildekampioen

Gilde St Agatha Boekel

Schieten  interne competitie voor “Gildekampioen 2020”

 • In principe is het schieten op woensdagavond vanaf 18.30 uur.
 • Elk gilde lid mag meedoen, ook de Dekens. (jeugdleden onder begeleiding)
 • In totaal zijn er 12 individuele wedstrijden die allen meetellen voor het eindresultaat.
 • Indien men een woensdagavond wel wil schieten, maar de wedstrijd niet mee wil laten tellen, moet dit vóór de wedstrijd aan de schietcommissie worden meegedeeld.
 • Vóór zaterdag 12 september moet men 11 wedstrijden hebben geschoten, zodat men met de finale op zaterdag 12 september ieder nog één wedstrijd moet schieten.
 • Per avond mag men maximaal twee wedstrijden schieten.
 • Elke wedstrijd bestaat uit 15 schoten op 3 masten (3 x 5) met schijven van 8-7-7 cm.
 • Op elke mast worden 5 schoten gelost; op alle drie de masten is een proefschot toegestaan.
 • Is het op een avond/middag slecht weer dan wordt de wedstrijd verzet naar een reservedatum, vast te stellen door de schietcommissie.
 • De laatste finalewedstrijd voor elke schutter wordt verschoten op zaterdagmiddag 12 sept. om 14.00 uur. Alle schutters worden geacht aanwezig te zijn bij deze finale.
 • De uitreiking van het wisselschild volgt later.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de schietcommissie.

 

Wedstrijd schema 2020

 • Elke woensdagavond t/m woensdag 9 september vanaf 18.30 uur.
 • Finale: zaterdag 12 september

 

Schietcommissie gilde St. Agatha Boekel

Show More
Back to top button
Close
Close