Kruisboogschieten NBFS-Toernooi

 

Geachte gildebroeders en gildezusters,

De overheid van  gilde St. Agatha nodigt u hierbij van harte uit om op zondag 10 april 2022 op ons schietterrein, gelegen aan Waterval 3a te Boekel, deel te nemen aan het toernooi kruisboog op wip schieten, te houden onder auspiciën van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden.

 

  1. PROGRAMMA:

11.00- 14.00   uur:     Kaarten voor korps, viertallen en individueel kopen en inleveren.

11.00   uur:                 Aanvang van de wedstrijden.

De wedstrijdleiding geeft aan op welke boom een gilde is ingedeeld.

streven 18.00 uur:     Einde van de wedstrijden, met aansluitende uitreiking van de kampioenschilden en -prijzen door de federatievoorzitter samen met de hoofdman en koning van het gilde en of door een andere hoogwaardigheidsbekleder. Wilhelmus direct na uitreiken prijzen.

  1. WEDSTRIJDDISCIPLINES:

NBFS-kampioenschappen, waarvoor, per categorie, de NBFS een zilveren schild beschikbaar stelt, aangevuld :

  1. Korpskampioen NBFS, kruisboog op wip;
  2. Viertalkampioen NBFS, kruisboog op wip;
  3. Persoonlijk kampioen NBFS, kruisboog op wip;
  4. Jeugd kampioen NBFS, kruisboog op wip.

Voor de categorieën c en d zullen de prijzen worden aangevuld met in natura beschikbaar gestelde prijzen door het organiserende gilde.

De wedstrijden worden geleid door leden van de federatiecommissie en samenspraak met het organiserende gilde. Verder te noemen wedstrijdleiding.

     3. DEELNAME VOORWAARDEN:

 a. Deelname staat open voor elk gilde in de Noord-Brabantse federatie;

b. Aan de wedstrijden om de NBFS-kampioenschappen mogen uitsluitend gildeleden (m/v) deelnemen;

c. Elk gilde kan met meerdere viertallen deelnemen;

d. Uit deze op naam samengestelde viertallen moet 1 korps voor het korpsschieten worden aangegeven. Dit korps wordt per deelnemend gilde op de hiervoor gele schietkaart van de NBFS ingevuld. De overige viertallen per gilde worden ingeschreven op de witte schietkaart van de NBFS.

e. Een gildeschutter kan maar in 1 viertal worden ondergebracht.

f. De wedstrijd dient in herkenbaar gildetenue te worden geschoten. De schutter hoeft hiervoor niet het gehele gildetenue aan te hebben. Het belangrijkste is dat het een eenheid is en dat er geen reclame opstaat. De prijzen dienen in volledig gildetenue worden afgehaald.

3. DEELNAME VOORWAARDEN JEUGD:

a. Deelname staat open voor elk gilde in de Noord-Brabantse federatie;

b. Aan de wedstrijden om de NBFS-kampioenschappen mogen uitsluitend jeugd gildeleden (m/v) tot een leeftijd van 15 jaar deelnemen;

c. Het is een afzonderlijke wedstrijd;

d. De jeugdschutter dient te worden begeleid zoals beschreven in Artikel 12 van het reglement Schieten.

e. De jeugdschutter kan deel uit maken van een viertal of korps. Het viertal of korps dient minimaal één senior schutter te hebben.

f. De jeugd schutter betaald ook inschrijfgeld.

g. De wedstrijd dient in herkenbaar gildetenue te worden geschoten. De jeugd schutter of schutster hoeft hiervoor niet het gehele gildetenue aan te hebben. Het belangrijkste is dat het een eenheid is en dat er geen reclame opstaat. De prijzen dienen in volledig gildetenue worden afgehaald

4.REGLEMENTEN:

Daar het een federatiewedstrijd is, is het NBFS reglement schieten van toepassing, aangevuld met nader te noemen bepalingen, expliciet van toepassing op dit toernooi.

 5.INSCHRIJFGELD:

Deelname kaarten en deelname volgnummer dienen ter plaatse te worden gehaald.

De inschrijving van wedstrijd sluit om 14.00 uur.

De inschrijfkosten bedragen € 5,00 per deelnemende gildebroeder/gildezuster/jeugdlid. De betaling dient plaats te vinden bij het ophalen van de schietkaarten op het secretariaat. Degene die komt inschrijven wordt geadviseerd om een lijstje met de namen van de deelnemende schutters mee te brengen.

6.ENIGE SPECIFIEKE WEDSTRIJDREGLEMENTEN:

a. Korpskampioen NBFS: het gilde dat de hoogste score (max. 60 punten) heeft op de gele schietkaart; indien er meerdere korpsen zijn met het de hoogste score zal de korpskampioen door kampen worden vastgesteld;

b. Viertalkampioen NBFS: het gilde dat de hoogste score (max. 60 punten) heeft op schietkaart (geel of wit), niet zijnde de korpskampioen NBFS; indien er meerdere viertallen zijn met het de hoogste score zal de viertalkampioen door kampen worden vastgesteld;

c. Persoonlijk kampioen NBFS: de gildebroeder/gildezuster met de hoogste score (max. 15 punten) volgens de schietkaart (geel of wit); indien er meerdere schutters zijn met het de hoogste score zal de persoonlijk kampioen door kampen worden vastgesteld;

d. Jeugd kampioen NBFS: de jeugdschutter met de hoogste score (max. 15 punten) volgens de schietkaart (wit); indien er meerdere schutters zijn met het de hoogste score zal de persoonlijk kampioen door kampen worden vastgesteld;

e. Voor het afkampen zal een kleinere wip worden genomen. De wedstrijdleiding zal hiervoor de grootte bepalen.

7. VEILIGHEID:

a. De deelnemers dienen zich te richten naar de algemene veiligheidsregels zoals vermeldt in het
Reglement ‘schieten’ van november 2008 van de NBFS.

b. Met lint op de grond bij de boom wordt aangegeven waar de schutter mag gaan staan.

c. Voor de schutters geldt dat de pijl pas op de boog mag worden gelegd nadat deze omhoog is gericht en de pijl mag pas worden verschoten nadat de schutter die voorafgaand heeft geschoten achter de boom is teruggekeerd. Op deze twee punten dient de schrijver te letten, daarnaast zal de wedstrijdleiding hier ook op toezien.

d. De kruisboog en de pijlen dienen te voldoen aan de eisen, zoals gesteld in het schietreglement ‘boogschieten op wip’ van de NBFS.

8. TERREIN:

Het schietterrein ligt aan Waterval 3a te Boekel (nabij sportpark “De Donk”).  Zie onderstaande plattegrond.  Het schietterrein is telefonisch te bereiken onder telefoonnummer 0612393481.

U kunt parkeren op de parkeerplaats van het sportpark. Wij zullen dit met pijlen aangeven.

Wij hopen u op deze dag in groten getale te mogen verwelkomen en wensen u een sportieve maar bovenal gezellige dag toe.

Met gildegroet, namens de overheid van gilde St. Agatha, hoogachtend,

Jan Leenders, Dekenschrijver

Volkelseweg 22

5427RB   Boekel

email: secretariaat@agathagilde.nl

website: www.agathagilde.nl

Back to top button