Gilde Sint Agatha Boekel

Interne Competitie Gildekampioen

Gilde St Agatha Boekel

Schieten interne competitie voor “Gildekampioen 2019”

Gildekampioen 2019

 • In principe is het schieten op maandag en dinsdag avond vanaf 18.00 uur. (voor de schutters die al vroeg kunnen schieten: graag om 18.00 u )
 • Elk gilde lid mag meedoen. (Jeugdleden onder begeleiding)
 • In totaal zijn er 7 individuele wedstrijden, waarvan de 6 beste tellen voor het eind resultaat.
 • Van de eerste 6 wedstrijden mag men maximaal 1 wedstrijd in voren schieten, of een gemiste wedstrijd inhalen, wat inhoud dat met de finale ieder nog een wedstrijd moet schieten.
 • Per avond mag men maximaal twee wedstrijden schieten.
 • Elke wedstrijd bestaat uit 15 schoten op 3 masten (3 x 5) met schijven van 8-7-7 cm.
 • Op elke mast worden 5 schoten gelost; op alle drie de masten is een proefschot toegestaan.
 • Is het op een avond slecht weer, dan wordt de wedstrijd verzet naar de reserve datum 10 September.
 • De laatste finale wedstrijd voor elke schutter wordt verschoten op zaterdagmiddag 14 September om 14.00 uur.
 • Alle schutters worden geacht aanwezig te zijn bij deze finale.
 • De uitreiking van het wisselschild volgt later.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de schietcommissie.
 • Wedstrijd schema 2019
 • maandag19 Augustus
 • dinsdag20 Augustus
 • maandag26 Augustus
 • maandag2 September
 • dinsdag3 September
 • maandag9 September
 • dinsdag10 September: Reserve avond
 • zaterdag14 September: Finale

   Schietcommissie gilde St. Agatha Boekel

No images