Leden

  • Het gilde Sint Agatha Boekel kent binnen de vereniging Ereleden , Leden, Jeugdleden en Dekens. Daarnaast is de burgemeester van Boekel, Pierre Bos, Overdeken van het gilde, dit is een adviserende taak.

Ereleden worden op voordracht van de Overheid door de ledenvergadering benoemd voor hun bijzondere verdiensten voor het gilde. Dit zijn thans René Aarden, ex-pastoor van de parochie Sint Agatha en Driek v.d. Vondervoort ex-burgemeester van Boekel.

6 leden van het gilde vormen de overheid(bestuur). Zie Overheid.

Jeugdleden zijn jongeren tot 18 jaar. Zij betalen geen contributie.

Dekens worden aangezocht door de heersende Gildekoning en de Hoofdman en als adspirant lid opgenomen in het gilde. Zie Dekens.

 

Back to top button
Close
Close