Vendelgroet 100-jarige Mevrouw Bergmans

Het is zaterdagmorgen 30 oktober. Gildebroeders en gildezusters van gilde St. Agatha kijken met bezorgde blikken naar de hemel. Dikke grijze wolken pakken zich samen boven ons Boekel. Het zou heel mooi zijn als we een vendelgroet zouden kunnen brengen met mooi weer.
Mevr. Bergmans bereikte in februari dit jaar de leeftijd van 100 jaar. Gilde St. Agatha houdt de historische traditie aan om bij elke 100-jarige een vendelgroet te brengen. Door de coronamaatregelen was deze vendelgroet uitgesteld.
De spanning bij het gilde voor het weer neemt wat af als het langzaam aan wat begint op te klaren. Voor mevr. Bergmans zal de spanning wat toenemen nu ze uitkijkt naar een, voor haar toch wel bijzondere, felicitatie.
Om klokslag 14.00 uur weet de zon een gaatje te vinden door het wolkendek. Precies op het moment dat het gilde met slaande trom en vliegend vaandel aantreedt bij het prachtige appartement van mevr. Bergmans, waar ze nog geheel zelfstandig woont.
Vooraf gegaan door haar oudste zoon treden de Koning, de Deken en de Hoofdman van het gilde binnen in haar prachtig appartement. Daarna wordt zij, samen met haar familie(4 generaties), door het gilde naar buiten begeleid, waar het voltallige gilde haar opwacht. Namens het gilde feliciteert Hoofdman Jos Huijben haar in zijn toespraak met haar 100ste verjaardag en ontvangt ze de vendelgroet, waar ze zichtbaar van geniet.
Mevr. Bergmans dankt ons hartelijk en trakteert het gilde op een drankje en een gevulde enveloppe. Na een dankwoord en het uit volle borst zingen van “lang zal ze leven“, neemt het gilde in formatie met slaande trom en vliegend vaandel afscheid van deze lieve dame en van haar gehele familie.

Hoofdman gilde St. Agatha, Jos Huijben

Zaterdag jl. was weer ons het jaarlijkse Kermistoernooi kruisboogschieten. Ondanks de niet zo'n beste weersvooruitzichten schreven er toch nog 35 kruisboogschutters in voor de wedstrijden. Zij kwamen uit de wijde omgeving van Boekel om aan dit Kermistoernooi deel te nemen. Er moeten totaal 20 schoten worden gelost op 4 masten. De 10 schoten op de laatste 2 masten, de moeilijkste, tellen mee voor "KAMPIOEN". Soms moesten de wedstrijden worden onderbroken omdat er een regenbui overtrok. Dat deze sport ook door vrouwen kan worden beoefend bewees onze gildezuster Maria Janssen. Zij schoot, samen met 4 andere schutters, maar liefst 17 van de 20 schoten raak. Jac Gerrits uit Groeningen was de beste schutter en ontving het zilveren kampioenschild. We kunnen weer terugkijken op een geslaagd Kermistoernooi. Namens de schietcommissie,

Kermiskoning 2021

Gilde Sint Agatha  hield op zaterdag 31 juli  het jaarlijkse Kermistoernooi kruisboogschieten op hun eigen terrein aan de Waterval.  Ondanks de niet zo’n beste weervooruitzichten

Dodenherdenking 2021 

Dodenherdenking 2021  “Na 75 jaar vrijheid”.   De invulling van de Dodenherdenking 2021 zal ook dit jaar vanwege de maatregelen omtrent de Corona pandemie wederom

Nieuwe Deken 2020 jpg

Nieuwe Deken Harrie 2020

“Zondag jl., tijdens St. Achtendagh, heeft gilde Sint Agatha de Nieuwe Deken, Harrie v. d. Heuvel, in Venhorst opgehaald.

Back to top button