Organisatie van het Gilde

De CAERT

Het gilde is gehouden aan de Caert. ( zie inhoudelijk onder De Caert)

Dit zijn de statuten die stammen uit het verre verleden.              

 

   Het bestuur van een gilde noemt men de overheid.

STATUTEN
van de vereniging “GILDE SINT AGATHA” Boekel

De overheid bestaat thans uit 5 gekozen leden:

  • De Hoofdman (voorzitter en commandant)
  • De Dekenluitenant (vervanger van de Hoofdman)
  • De Dekenschrijver (secretaris)
  • De Dekenschatbewaarder (penningmeester)
  • Een bestuurslid
  • Twee adviserende leden ( overdeken en gildeheer ).

Ereleden

Dit zijn personen die vanwege bijzondere verdiensten voor gilde Sint Agatha Boekel deze Eretitel ontvangen hebben:

Ere-Overdeken :H. G. M. ( Driek) van de Vondervoort, voormalig burgemeester van Boekel.

Ere-Overdeken: P. M. J. H. ( Pierre) Bos, voormalig burgemeester van Boekel.

Ere-Gildeheer:   Pastoor Renee Aarden,  voormalig pastoor van de ( voormalige) parochie St. Agatha Boekel.

Dekens

De dekens van het gilde zijn adspirant leden die voor een periode van 3 jaar opgenomen worden in het gilde. Deze periode is om wederzijds kennis te maken met de gebruiken van het gilde. In het 3e jaar worden zij door de hoofdman gevraagd of zij toe willen treden tot het gilde waarna zij op voordracht van de Overheid aan de ledenvergadering via stemming volwaardig gildelid kunnen worden.

Gilde Sint Agatha Boekel kent de volgende dekens:

  • Nieuwe Deken (1e jaar)
  • Staande Deken ( 2e jaar)
  • Afgaande Deken ( 3e jaar)

Vrienden van het gilde

Het gilde Sint Agatha Boekel kent vrienden binnen het gilde.

Deze personen ondersteunen het gilde via financiele donaties of via materiele inspanningen.

 
Back to top button