Nieuws

Penning van Verdiensten voor Diaken Henk van Thiel

Op 10 januari 2021 zou er feestelijk worden stilgestaan bij het feit dat diaken Henk van Thiel 25 jaar actief is voor de parochie Sint Petrus. Helaas kon deze feestelijke gebeurtenis niet doorgaan vanwege de maatregelen. 

Ruim 25 jaar geleden, op 1 januari 1995, begon de heer Van Thiel als koster voor parochie St.Agatha. Dit deed hij naast zijn betaalde baan bij de plaatselijke vleesverwerker. Hij zorgde voor het onderhoud van de kerk, pastorie en de parochietuin. Daarnaast bereidde hij de missen voor.

Al snel schoolde hij zich tot Diaken en vervult deze rol sinds september 2010. Sinds zijn pensionering op 23 mei 2020, heeft hij zijn activiteiten als diaken vrijwillig voortgezet. Hij is zeer betrokken bij de parochie St. Petrus en dan met name voor de Boekelse en Venhorstse parochiegemeenschap. Hij heeft aandacht voor het belang van het behoud van de kerk in de gemeenschap.

Een goed voorbeeld van zijn betrokkenheid is zijn bijdrage rondom de “corona crisis”. Hij leverde zijn bijdrage aan de documentaire voor Omroep Brabant en andere nieuwsmedia door aan te duiden wat het virus met de gemeenschap doet en welke rol de kerk hierin vervult voor de parochiegemeenschap.

Niet alleen in zijn rol als koster en diaken is zijn grote betrokkenheid bij de kerk zichtbaar, ook zijn bijdrage voor het koor en Het Gilde St. Agatha. Met de heroprichting werd hij in 2006 benoemd tot hoofdman van het Gilde St. Agatha. In 2008 legde hij de functie van hoofdman neer i.v.m. zijn theologiestudie. Sindsdien is hij actief als gildebroeder en vendelier. In 2018 werd hij geïnstalleerd als Gildeheer.

Bij het seniorenkoor “De Blijde Herfstklanken” is hij sinds 2001 dirigent. Zijn jarenlange inzet voor met name het kerkelijke leven, wat hij met verve doet, wordt zeer gewaardeerd door de parochiegemeenschap.

Als waardering voor zijn grote inzet voor en betrokkenheid bij de Boekelse en Venhorstse gemeenschap heeft het gemeentebestuur besloten diaken de heer Henk van Thiel de Penning van verdienste van de Gemeente Boekel toe te kennen.

Show More
Back to top button