Nieuws

Vendelgroet 100-jarige Mevrouw Bergmans

Het is zaterdagmorgen 30 oktober. Gildebroeders en gildezusters van gilde St. Agatha kijken met bezorgde blikken naar de hemel.

Dikke grijze wolken pakken  zich samen boven ons Boekel.  Het zou heel mooi zijn als  we een vendelgroet zouden kunnen brengen met mooi weer.

Mevr. Bergmans bereikte in februari dit jaar de leeftijd van 100 jaar. Gilde St. Agatha houdt de historische traditie aan om bij elke 100-jarige een vendelgroet te brengen. Door de coronamaatregelen was deze vendelgroet uitgesteld.

De spanning bij het gilde voor het weer neemt wat af als het langzaam aan wat begint op te klaren. Voor mevr. Bergmans zal de spanning wat toenemen nu ze uitkijkt naar een, voor haar toch wel bijzondere, felicitatie.

Om klokslag 14.00 uur weet de zon een gaatje te vinden door het wolkendek. Precies op het moment dat het gilde met slaande trom en vliegend vaandel aantreedt bij het prachtige appartement van mevr. Bergmans, waar ze nog geheel zelfstandig woont.

Vooraf gegaan door haar oudste zoon treden de Koning, de Deken en de Hoofdman van het gilde binnen in haar prachtig appartement. Daarna wordt zij, samen met haar familie(4 generaties), door het gilde naar buiten begeleid, waar het voltallige gilde haar opwacht. Namens het gilde feliciteert Hoofdman Jos Huijben haar in zijn toespraak met haar 100ste verjaardag en ontvangt ze de vendelgroet, waar ze zichtbaar van geniet.

Mevr. Bergmans dankt ons hartelijk en trakteert het gilde op een drankje en een gevulde enveloppe. Na een dankwoord en het uit volle borst zingen van “lang zal ze leven“, neemt het gilde in formatie met slaande trom en vliegend vaandel afscheid van deze lieve dame en van haar gehele familie.

Hoofdman gilde St. Agatha, Jos Huijben

Show More
Back to top button