In Memoriam

In Memoriam Ine Biemans-v.d. Boogaard

Ine Biemans- v.d. Boogaard overleden 21 februari 2022 op 55- jarige leeftijd

Zij heeft haar strijd tegen deze vreselijke ziekte met zeer veel moed en kracht gestreden. Het was
verwonderlijk hoe sterk Ine haar lot droeg. Vanaf de heroprichting in 2006 was zij lid van ons gilde;
in het begin als vendelier. Deze functie heeft zij op uiterst waardige wijze en met grote trots
uitgevoerd. In 2014 trad zij toe tot de overheid van ons gilde als Dekenschatbewaarder. Ook deze
functie werd door haar zeer correct en met grote precisie uitgevoerd. Gilde St. Agatha verliest met
gildezuster Ine Biemans v.d. Boogaard een heel goed bestuurder en een zeer geliefd gildelid. Het
gilde is haar veel dank verschuldigd voor haar betrokkenheid en haar grote betekenis voor ons gilde.
Gilde St. Agatha heeft op zaterdag 26 februari met gilde-eer afscheid genomen van haar geliefde
gildezuster Ine.

Show More
Back to top button